Om  een financiële ondersteuning te ontvangen kunt u een aanvraag indienen door een e-mail te sturen naar: secretaris@peeckstichting.nl

In uw e-mail moet in elk geval duidelijk beschreven worden wat het doel is van uw aanvraag.

Vervolgens wordt uw aanvraag door ons beoordeeld op onder andere de volgende punten:

·        Een aanvraag moet voornamelijk betrekking hebben op de voormalige gemeente Schoorl (van Aagtdorp tot en met Camperduin)

·        De stichting levert in principe geen structurele maar een incidentele bijdrage.

·        Bij voorkeur betreft de aanvraag een blijvend en/of duurzaam project.

·        De stichting staat open voor alle aanvragen, we sluiten niet op voorhand iets uit.

·        De stichting kan voorwaarden opleggen aan het verkrijgen van de bijdrage (bijvoorbeeld een tegenprestatie of dat het aan te schaffen materiaal duurzaam is).

Zodra wij uw aanvraag hebben beoordeeld brengt de secretaris u op de hoogte van onze uitslag.

Het bestuur komt eens per kwartaal bijeen.