Doelstelling van de stichting

De doelstelling is geformuleerd in een notariële akte, die op 4 juni 2015 is opgesteld:
De Stichting Vrienden van de Burgemeester Peeckstichting heeft als doel: ‘Het verschaffen van financiële ondersteuning aan en/of ten behoeve (in de ruimste zin van het woord) van stichtingen en/of verenigingen die zich bezighouden op het gebied van maatschappelijke zaken, sport, cultuur voor zowel jongeren als ouderen in (voornamelijk) de voormalige gemeente Schoorl, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’