Geschiedenis van de stichting

In het verleden waren er twee bejaardentehuizen in Schoorl. In het centrum was dat Westerkimme en in Catrijp was dit St. Jan ter Duin. Bestuurlijk kwamen deze huizen in de jaren ’90 onder één noemer. Naast het bestuur was er tevens een stichting voor ieder huis gevormd, die de gelden beheerden van giften, donaties of erfenissen die bestemd waren om een ‘extra inspanning’ te doen voor de genoemde verzorgingshuizen. Voorbeelden hiervan zijn aankleding van verschillende ruimtes, het aanleggen van een tuin, de aanschaf van een duo-fiets. Deze stichtingen hadden de naam Vrienden van de genoemde huizen.

In 2015 zijn deze stichtingen samengevoegd en kreeg de naam: Stichting Vrienden van de Burgemeester Peeckstichting. Tegelijkertijd is grotendeels de samenstelling van het bestuur veranderd. Tevens is de doelstelling verbreed, zie hiervoor het kopje doelstelling.