Artikel Bergens Nieuwsblad maart 2017

‘Zijn er voor de hele gemeenschap’

Burgemeester Peeckstichting biedt financiële ondersteuning op sportief, cultureel en maatschappelijk gebied

SCHOORL – Aanschaf van nieuwe gordijnen voor het toneel in De Blinkerd, een donatie ten behoeve van kunsteducatie op basisscholen in Schoorl, realiseren van een picknickbank op de Bleijdensteinweg ten behoeve van de gebruikers van het Schoorls duingebied, Zonnebloem-activiteiten; het is een kleine greep uit de vele gulle giften die de Vrienden van de Burgemeester Peeckstichting in de afgelopen jaren deed. Jan Zwemmer is sinds 1985 nauw betrokken bij de stichting. “Stichtingen of verenigingen die een donatie goed kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld een sportief, cultureel of maatschappelijk project, kunnen ons benaderen. Vrienden van de Burgemeester Peeckstichting is er voor de hele gemeenschap.”

Ondanks dat de geschiedenis van de Vrienden van de Burgemeester Peeckstichting terug gaat naar zo’n veertig jaar geleden, weten veel mensen nog niet van het bestaan van de stichting af. Dat is niet zo vreemd omdat de uitgaven voorheen waren gericht op de ouderen, in de tijd van de twee bejaardentehuizen; Westerkimme (nu de Sanderij, red.) en het St. Jan ter Duin. Bestuurlijk kwamen deze tehuizen in de jaren negentig onder één noemer en voor elk tehuis kwam afzonderlijk een stichting; Vrienden van Westerkimme en Vrienden van St. Jan ter Duin. Deze stichtingen beheerden gelden van giften, donaties en erfenissen die bestemd waren voor extra inspanningen voor de tehuizen. Dat kon van alles zijn. Zo kregen verschillende leefruimten een metamorfose, werd een tuin aangelegd maar zijn er ook kleinere uitgaven zoals aan een duofiets gedaan. In 2015 zijn de stichtingen samengevoegd tot Vrienden van de Burgemeester Peeckstichting. Met het samengaan is de doelstelling breder getrokken, zodat nu iedereen, jong en oud, kan profiteren van de gelden. Volgens de huidige bestuursleden wordt het dan ook tijd voor meer bekendheid. “De Burgemeester Peeckstichting is er voor de hele gemeenschap”, benadrukt Jan Zwemmer. “Dus stichtingen en verenigingen die een financiële ondersteuning goed kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld een sportief, cultureel of maatschappelijk – duurzaam – project, kunnen aankloppen. De stichting staat open voor alleen aanvragen, mits ze betrekking hebben op de voormalige gemeente Schoorl (Aagtdorp tot en met Camperduin, red.)”

Kijk voor meer informatie over de stichting en de voorwaarden op: peeckstichting.nl